செய்திகள்

வாகரை பிரதேசத்திற்குட்பட்ட முச்சக்கர வண்டி தரிப்பிட நிலையம் முதலமைச்சர் திறந்து வைப்பு.

நேற்றை தினம் 15.01.2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை பி.ப 4.00 மணிக்கிகு கிழக்கு மாகண முதலமைச்சர் அல்ஹாபிழ் நஸீர் அகமட் அவர்களினால்

மாகாண சபைகளின் அதிகாரங்களை பறிக்கின்ற அல்லது குறைக்கின்ற எந்தவொரு சட்ட மூலமும் அனுமதிக்க

எங்களுடைய ஆட்சிக் காலத்தில் மாகாண சபைகளின் அதிகாரங்களை பறிக்கின்ற அல்லது குறைக்கின்ற எந்தவொரு விஷேட அபிவிருத்தி சட்ட மூலமும் கிழக்கு மாகாண சபையில் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது