மாவீரர்கள்

வீரவணக்கம்

மட்டக்களப்பு இருட்டுச்சோலை தாண்டியடி பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரால் பதுங்கியகியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில்

தமிழீழ தேசத்திற்கே இட்டுநிரப்பமுடியாத பேரிழப்பு தேசத்தின் குரல்

எமது சுதந்திர இயக்கத்தின் அரசியல் இராஜதந்திர நகர்வுகளில் எனக்குப் பக்கபலமாக இருந்து செயற்பட்ட எமது தேசத்தின் ஒளிவிளக்கு

வீரத்தின் ஊற்றாக, விடுதலையின் புயலாக எழுந்த எங்கள் தளபதி ஜோய்யின் 25ம் ஆண்டு நினைவு நாள்

1991 ம் ஆண்டு மட்டக்களப்பு மாவட்டம் தரவையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மாவீரர் துயிலுமில்லத்தில் நடந்த மாவீரர் வீரவணக்க