புலத்தில்

உளவுத் துறைக்கு தண்ணீர் காட்டிய சீமான் ; தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடாத்தப்பட்டது (படங்கள்)

சொன்னபடி ஜல்லிக்கட்டை நடத்தி முடித்துள்ளார் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்.