புலத்தில்

வெடிகுண்டு தயாரித்தது யார்? பற்றரி வாங்கி கொடுத்தவர் சிறையில்... வழக்கில் திடீர் திருப்பம்

பற்றரி வாங்கி கொடுத்தவர் சிறையில் இருக்கும் நிலையில் வெடிகுண்டு தயாரித்தது யார் என்று இது வரை விளக்கம்